Leverans från tryckeriet

Nu händer det grejer! I dag kom det rykande färska foldrar från tryckeriet. Den senaste tiden har jag jobbat för Karolinska Institutet med informationsmaterial till ett stort forskningsprojekt som heter Combine. Forskarna som ingår i Combine forskar kring kroniska inflammatoriska sjukdomar, hur de ska hindras och behandlas om de ändå uppkommer.

Ett viktigt arbete som är väldigt spännande att få lära sig mer om. Jag fortsätter uppdraget genom att intervjua de olika forskarna runt om i landet mer djupgående, för artiklar till en verksamhetsberättelse/tidning om de olika studierna.

Combines vision: Att ändra situationen för patienter med kroniska inflammatoriska sjukdomar så att de inte längre är så kroniska. Att patienter med inflammatoriska sjukdomar blir färre med hjälp av prevention och tidig upptäckt av sjukdomen. 

Ett svar till Leverans från tryckeriet
  1. [...] Karolinska Institutet för att intervjua tre forskare om deras studier. Jag jobbar för fullt med inform... jennysunding.se/2012/05/07/i-kunskapens-centrum

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Var vänlig ange ditt namn, din e-postadress och en kommentar.