I den här bloggen skriver jag som ni vet om olika ämnen kopplade till främst träning, kost och hälsa. Men med det här inlägget vill jag uppmärksamma UNICEFs kampanj som riktar ljuset mot barn på flykt.

I kampanjen Flykten slutar här kräver UNICEF att barnkonventionen blir svensk lag och samlar in namnunderskrifter för att lämna till regeringens barnrättsutredning. Varje dag tvingas barn över hela världen att fly från förföljelse, förtryck, krig, fattigdom, våld och övergrepp. Tusentals av dessa barn kommer varje år till Sverige. Väl i Sverige ser vi dagligen exempel på att dessa barn får sina rättigheter kränkta.  Barn på flykt måste få en röst. 

Barnkonventionen är en samling mänskliga rättigheter för barn. Den slår fast att barn har egna rättigheter och ett människovärde som måste respekteras, samtidigt som barn har speciella behov av skydd och stöd. Sverige skrev under barnkonventionen redan 1990, men den gäller ännu inte som svensk lag.

Om barnkonventionen gällde som svensk lag skulle beslutsfattare tvingas ta barnets rättigheter på större allvar och kunskaperna om barnets rättigheter skulle öka. Barn på flykt måste få sina rättigheter tillgodosedda. Jag har skrivit under för att göra barnkonventionen till svensk lag. Gör det du också! Flykten slutar här.

uppmaning_instagram_6c5e081fd7c5c5e6-575Foto: © UNICEF/Frank Aschberg

asa-liffner_bild2-jpg_c917e3aa7a79b18a-575

Foto: © Åsa Liffner