Forskning med patienten i centrum

Redaktör för informationstidning om Combine – ett rikstäckande forskningsarbete om kroniska inflammatoriska sjukdomar. Combine står för Controlling Chronic Inflammatory Diseases with Combined Efforts. Tidningen producerades på uppdrag av Karolinska Institutet. 

Tryck: Augusti 2012

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Var vänlig ange ditt namn, din e-postadress och en kommentar.