Hitta balansen med chakraenergi

Känner du dig energifattig och obeslutsam? Det kan vara ett tecken på att dina chakror är i obalans. Blossom Magazines ayurvediske läkare Janesh Vaidya hjälper dig att genom den urgamla läran återfå balansen mellan kropp och sinne.

Inom oss flödar livskraft som på sanskrit kallas prana. I de punkter där pranaströmmarna korsas centreras energin. Dessa knutpunkter kallas för chakror. Chakrasystemet är ett uråldrigt holistiskt sätt att beskriva hur nerver, muskler, körtlar, hjärta och andra organ arbetar tillsammans.

De sju större chakrorna är placerade utmed en linje från ryggslutet upp längs ryggraden och in i hjärnan. De respresenterar olika kroppsfunktioner, och påverkas av yttre omständigheter och inre tankar. Genom att arbeta med de olika chakrorna utvecklar du en stark och positiv livsenergi, prana.

Tidskrift: Blossom Magazine
Utgåva: Nummer 6, juni 2011
Sida: 54-61

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Var vänlig ange ditt namn, din e-postadress och en kommentar.