Informationsfolder för Combine

Informationsfolder om forskningsprojektet Combine vars mål är att hindra kroniska inflammatoriska sjukdomar att uppstå och att skapa behandlingar om de ändå uppkommer.

Uppdragsgivare: Karolinska Institutet
Tryck: April 2012

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Var vänlig ange ditt namn, din e-postadress och en kommentar.