”Jag kan knappt förstå hur långt jag kommit”

Efter år i ett respektlöst förhållande i Italien, bestämde Anna Brandell att det fick vara nog. Självkänslan var körd i botten, men med olika självhjälpsmetoder lyckades hon på egen hand vända den nedåtgående spiralen av negativa tankar.

Anna bröt upp från sitt destruktiva förhållande Italien och flyttade hem till Sverige. Hon sökte sig till självhjälpsböcker för att få hjälp att resa sig igen. Anna använde affirmationer, att omvandla negativa tankar till positiva. Det visade sig fungera bättre än hon kunnat tro. Anna skrev också ner saker som hon önskade sig under det kommande året. Hon bar med sig önskningarna i sitt undermedvetna. Vid nyårsskiftet 2007 – 2008 hade nästan varenda punkt på hennes första lista slagit in. Anna liknar sin inre resa med en bilfärd.

– Du måste sätta dig i förarsätet och styra mot ett bestämt mål. Inte bara köra på måfå. Om du vill till Linköping måste du medvetet styra ut på E4:an i rätt riktning, annars kan du lika gärna hamna i Sundsvall.

Tidskrift: Blossom Magazine
Utgåva: Nummer 5, maj 2011
Sida: 50-51

 

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Var vänlig ange ditt namn, din e-postadress och en kommentar.